O wojnie polsko-żydowskiej w Russia Today

Nowak, jak na ruskiego agenta przystało – prócz odbierania iskrówek od prowadzących z Łubianki, przyjmowania stosownych gratyfikacji, chlania Pszenicznej zagryzanych ogórcami*, przegląda ruskie SMI**. Oczywiście po to, by uczestniczyć we wojnie hybrydowej zatruwając polską przestrzeń informacyjną. To, między innymi ma nakazane i tego się pilnuje bo nie ma ochoty robić za surowiec do jakiegoś martena na Uralu.

Teraz szuka materiałów odnoszących się do wojny polsko-żydowskiej. Uprzednio odnotował zdawkowe zainteresowanie się WWP*** sprawą nowelizacji ustawy o IPN. Ruski zimny czekista Putin, ustami m.in. Kadyrowa, pozytywnie zareagował na passusy przeciwbanderowskie w ustawie.

Prócz tego nie widać było jakichś analiz w rosyjskich mediach. Co oczywiście nie znaczy, że nie jest to pilnie obserwowane przez podwładnych Ławrowa****. W końcu rosyjska polityka zagraniczna to gra na bardzo wielu fortepianach, a i o ogromnej rzeszy rosyjskich Żydów nowej daty w Izraelu nie zapominajmy.

Nowak w końcu na rt.com coś znalazł. Przy okazji tzw. obchodów tzw. Marca 68. Link jest -> TUTAJ.

Obdukcja artykułu dokonana Nowakiem znajduje tam spokojne, dość powierzchowne podejście. W sumie materiał można nazwać obiektywnym, a nieco żydocentryczne spojrzenie na hucpę pt. Obchody Marca ’68 można upatrywać w skorzystaniu przez dziennikarza z materiałów z polskiego głównego ścieku. Nie widać, niestety śladu informacji o nadchodzącym rabunku Polski…

Jan Nowak

* – Łubianka surowo zakazała agenturze pracującej poza Bandersztatem zajadania sała jako zagrychy

** – средства массовой информации – środki mUsowej informacji

*** – WWP – Владимир Владимирович Путин

**** – jak kto nie wie kto to Ławrow czy zjawiskowa, dwumetrowa chyba Marija Zacharowa – niech nie czytuje w ogóle Nowaka