meRdia

No, po prostu meRdia. Pierwszego obiegu. W porywach drugiego.